Gyorskeresés

90. Elemi részecskék és kölcsönhatások; az atommag; a nukleáris kötési energia

Miből is áll össze jelenlegi tudásunk (vagy inkább sejtéseink) szerint az Univerzum összes energiája?

Az általunk ismert részecskék és a köztük lévő kölcsönhatésok: