Az entrópia szó eredete

Az entrópia szó eredete

Az entrópia szó eredete 13952 Link

Az entrópia szót a német fizikus, Clausius alkotta meg görög szavakból:

ἐν
(ejtsd: en)

+

τροπή
(ejtsd: tropé)

= die Entropie
(entrópia)
-bele
(→belső, tartalom)
+ változás,
átalakulás
= "változástartalom"
"átalakulástartalom"

Saját elmondása szerint Clausius ezzel a névválasztással arra törekedett, hogy a keletkező szó minél jobban hasonlítson az energia szóra, mivel fogalmilag egymáshoz közel álló mennyiségekről van szó, hiszen mindkettő extenzív (bár az energiával ellentétben az entrópiára nem vonatkozik megmaradási törvény):

"Ha \(S\) jelölésére kifejezést keresünk, akkor - hasonlóan ahhoz, ahogy az U mennyiségről azt mondják, hogy az a test hő- és munkatartalma - azt mondhatjuk, hogy az S mennyiség a test változástartalma. De minthogy jobbnak látom, ha a tudomány számára ily fontos mennyiségek neveit az ókori nyelvekből vesszük, hogy minden nyelven változatlan formában használhatók legyenek, ezért javaslom, hogy az S mennyiséget a görög ἡ τροπή (változás) szó után a test entrópiájának nevezzük. Az entrópia szót szándékosan képeztem úgy, hogy minél inkább hasonlítson az energia szóhoz, mert az e szavak által megnevezett két mennyiség fizikai jelentés tekintetében olyannyira rokon, hogy bizonyos hasonlóság az elnevezésben célszerűnek tűnik számomra." Clausius, R.: Über verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie. Annalen der Physik und Chemie, 125, 390. o. (1865)

Clausius a "változástartalom" kifejezést nem úgy érti, mint az adott rendszerben rejlő lehetőségeket a jövőbeli változásokra, azaz mint valamiféle változáspotenciál, ahogyan az energiát szokás munkavégző-képességnek, "változtatóképességnek" nevezni. Pont ellenkezőleg; a rendszer változásaira, átalakulásaira "visszatekintő" értelemben gondol. A nevezetes 1867-es előadásában így fogalmazza meg, hogy mit értsünk entrópia alatt:

"azon összes átalakulások összegét, melyeknek [már] végbe kellett menniük, hogy valamely test vagy testkomplexum jelenlegi állapotába kerüljön."

Tehát az entrópiát magyarra fordítani a tömör "változástartalom" helyett kifejezőbb lenne "a már lezajlott változások mértéke"-ként, vagy "a már lezajlott átalakulások mértéke"-ként. Minél nagyobb a rendszer entrópiája, annál inkább előrehaladtak, lezajlottak benne a lehetséges spontán átalakulások. Amennyiben egy test változástartalma (entrópiája) eléri maximumát, úgy a test - valamely külső hatás közbejötte nélkül - további változásra már képtelenné válik. Azonban az entrópianövekedés "kényszere" nem univerzális természettörvény, hanem csupán a zárt rendszerekre érvényes, és az entrópia későbbi statisztikus értelmezése még ezt is némiképp árnyalja.

Az entrópia jeléül egyesek szerint Calusius azért az $S$ szimbólumot választotta, mert szerinte Sadi Carnot volt a hőelmélet legfontosabb alakja.