Gyorskeresés

85. Atomfogalom, 19. sz-i anomáliák

Az ókori atomfogalom

Démokritosz, a keresztapa

A Prout-hipotézis

Amikor a feltételezés túlságosan (100 évvel) megelőzi a korát

A szilárd anyagok mólhője

Amikor a Dulong-Petit-szabály lefagy

A gázok vonalas színképe

Érthetetlen kis csíkok mindenütt

A Balmer-formula és a Rydberg-formula

Egy svájci középiskolai fizika tanár beírja magát a tudománytörténetbe

A hőmérsékleti sugárzás

Amikor az uralkodó elméletek teljesen csődöt mondanak, de aztán Planck elhárítja az "ultraibolya-katasztrófát"

A Mengyelejev-féle periódusos rendszer

Rendet vágott az anyagok sokféleségében

Kristályszerkezet változásainak modellje

Diszlokációk, vakanciák szüntelen vándorlása

Az igazi háttérhatalom

Nem elég, akik eddig voltak!?