Mechanika

Kinematika

1. E.v.e.m. kinematikája

2. Kezdősebesség nélküli egyenletesen változó

3. Kezdősebességes egyenletesen változó

4. Pontszerű test egyéb mozgásai

5. Egyenletes körmozgás kinematikája

6. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája

7. Kiterjedt test forgó mozgásának kinematikája

Dinamika

8. Newton I. törvénye

9. Newton II. törvénye, lendület

10. Newton III. törvénye

11. Newton IV. törvénye

12. Nehézségi erő, súly, súlytalanság, szabadesés

13. Rugóerő, szilárd testek rugalmas alakváltozása

14. Kényszererők

15. Súrlódás

16. Egyenletes körmozgás dinamikája, perdület

17. Egyenletesen változó körmozgás dinamikája

18. Merev test statikája és dinamikája, TKP

19. Newton-féle gravitációs törvény

20. Tehetetlenségi erők

21. Pontrendszerek

22. Egyensúly

Munka, energia, teljesítmény

23. Erő munkája, mozg. energia, munkatétel, konz. erők, M.E.M.

24. Nehézségi erő munkája, helyzeti energia

25. Rugóerő munkája, rugóenergia

26. Centrális gravitációs mező, égitestek mozgása, Kepler-törvények

27. Pontrendszerek, ütközések

28. Forgási energia

29. Disszipatív erők munkája

30. Teljesítmény, hatásfok

31. Egyszerű mechanikai gépek (lejtő, emelők, csigák)

Folyadékok és gázok mechanikája

32. Nyugvó folyadékok; nyomásviszonyok; hidrosztatikai felhajtóerő folyadékokban

33. Nyugvó gázok; nyomásviszonyok; hidrosztatikai felhajtóerő gázokban

34. Áramló folyadékok, gázok

35. Közegellenállás

36. Molekuláris erők

Rezgések és hullámok

37. Rezgések, harmonikus rezgés

38. Pontinga (matematikai inga), fizikai inga

39. Rezgések energiaviszonyai, speciális rezgések

40. Mechanikai hullámok; fajtái

41. Hullámok visszaverődése, törése

42. Állóhullámok, elhajlás, interferencia, polarizáció

43. Hang