Feladat részletes keresés

  • 1.
  • 515 db
Fejezet: 63. Elektrom. rezgések, hullámok
Típus: Esszé, témakifejtés

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

1. Az elektromágneses hullámok

Válassza ki és nevezze meg az elektromágneses spektrum egy hullámhossz-tartományát (a látható fény kivételével), és jellemezze!

Az ismertetés során térjen ki arra, hogyan keletkezik vagy hogyan hozható létre a kiválasztott elektromágneses hullám, melyek a legfontosabb tulajdonságai!

Egy-két példával mutassa be, mi a jelentősége vagy legfontosabb alkalmazási területei!

A kifejtés közben nevezzen meg néhány tudóst, akinek kiemelkedő szerepe volt az elektromágneses hullámok felfedezésében, tulajdonságainak megismerésében!

a) A kiválasztott tartomány megnevezése

1 pont

b) Frekvencia- vagy hullámhossztartomány megadása

2 pont

c) Keletkezés vagy előállítás módja 

3 pont
(bontható)

(ha a vizsgázó több, lényegesen különböző módot ír le, a 3 pont többször is megadható)

d) Jellemzés 

2 pont

(az útmutató többi pontja alapján nem értékelhető, minden helyesen ismertetett tulajdonságra 2-2 pont adható)

e) Terjedési sebesség megadása (vákuumban)

1 pont

f) Hullámjelenségek bemutatása

3 pont/db
(bontható)

(ha a vizsgázó csak általánosságban említi a hullámjelenségeket a kiválasztott hullámra vonatkozó konkrét feltételek nélkül, akkor 1 pont adható - pl. a röntgensugárzás elhajlásához a kristály mint rács említése is szükséges)

g) Jelentőségének és/vagy felhasználásának megnevezése

2 pont/db

h) Érv jelentőségének alátámasztására és/vagy példa a gyakorlati alkalmazásra

3 pont/db
(bontható)

i) Az kiválasztott hullámmal kapcsolatban eredményeket elért tudósok megnevezése

2 pont/db

(Maxwell és Hertz említése a hullámfajtától függetlenül értékelhető.)

Kifejtés módja:

5 pont
(bontható)

Összesen: legfeljebb 20 pont