Feladat részletes keresés

  • 1.
  • 466 db
Fejezet: 91. Radioaktivitás
Típus: Esszé, témakifejtés

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

3.  A radioaktív bomlás

Határozza meg a radioaktív bomlás fogalmát, jellemezze az $\alpha $‑, $\beta $‑, $\gamma $‑sugárzást! (A jellemzés szempontjai: a sugárzás összetétele, töltése, áthatolóképessége, ionizáló hatása.)

Értelmezze a bomlás során átalakuló atommagok rendszám- és tömegszám‑változását!

Ismertesse a felezési idő és aktivitás fogalmát, írja le a bomlási törvényt.

A kifejtés közben nevezzen meg néhány tudóst, akinek kiemelkedő szerepe volt a radioaktivitás felfedezésében, tulajdonságainak megismerésében, vagy a radioaktivitás felhasználásában!

b) $\alpha $‑sugárzás jellemzése

2 pont

(miből áll, töltés, áthatolóképesség)

c) $\beta $‑sugárzás jellemzése

2 pont

(miből áll, töltés, áthatolóképesség)

d) $\gamma $‑sugárzás jellemzése

2 pont

(miből áll, töltés, áthatolóképesség)

e) Rendszám‑ és tömegszámváltozás leírása

3 x 1 pont

f) Magyarázat megmaradási törvényekkel (töltés, tömegszám)

4 pont
(bontható)

g) Felezési idő definíciója

1 pont

h) Aktivitás definíciója

1 pont

i) A bomlási törvény megfogalmazása

2 pont

(bármilyen alakban elfogadható)

j) Tudósok megnevezése a konkrét eredménnyel együtt

2 pont/db

(pl. Becquerel, a Curie‑család tagjai, Rutherford, Fermi, Szilárd Leó, Hevesy György)

k) Bármilyen egyéb, a témához tartozó tény, összefüggés ismertetése

2 pont/db

(a sugárzások viselkedése elektromos és mágneses mezőben, biológiai hatásuk, sugárvédelem stb.)

Kifejtés módja

5 pont
(bonható)

Összesen: legfeljebb 20 pont

(Megjegyzés: a j)‑k) részekből szerzett többletpontokkal az a)‑i) részből legfeljebb 8 pont váltható ki.)