Feladat részletes keresés

  • 1.
  • 483 db
Fejezet: 66. Folyadékok hőtágulása
Típus: Esszé, témakifejtés

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

2. Folyadékok és szilárd anyagok hőtágulása

Ismertesse és értelmezze a kristályos szilárd anyagok és a folyadékok hőmérséklet-változás hatására végbemenő hosszúság-, illetve térfogatváltozásait, térjen ki a jelenség mennyiségi leírására!

Adjon rövid anyagszerkezeti magyarázatot a hőtágulásra!

Mutassa be a jelenség szerepét a természetben vagy a technikában, állításait támassza alá háromnégy konkrét példával!

a) A jelenség általános leírása

2 pont

b) Anyagszerkezeti értelmezés

3 pont
(bontható)

Térfogati és lineáris hőtágulás megkülönböztetése

1 pont

c) Szilárd anyagok hőtágulása – mennyiségi leírás

3 + 3 pont
(bontható)

(az összefüggések szöveges magyarázata is szükséges)

d) Folyadékok hőtágulása – mennyiségi leírás

3 pont
(bontható)

(az összefüggés szöveges magyarázata is kell)

e) A hőtágulási együttható értelmezése

2 pont
(bontható)

(elég egy esetben)

f) A hőtágulás jelentőségének bemutatása

2 pont/db

(legalább két példa kell – folyadékos hőmérők, bimetál hőmérők és hőfokszabályozók, nagy mennyiségű folyadék - pl. benzin - tárolása, a globális felmelegedés és a tengerszint-növekedés összefüggése, csővezetékek, huzalok hőtágulása, fémszerkezetek - pl. hidak, sínek, horganylemez tetők - hőtágulása stb.)


További értékelhető elemek:

g) A hőtágulás további tulajdonságainak bemutatása

2 pont/db

(pl. üregek tágulása, anyagok különböző mértékű tágulásának jelentősége)

i) Annak igazolása, hogy a térfogati hőtágulási együttható jó közelítéssel egyenlő a lineáris hőtágulási együttható háromszorosával

2 pont

i) A szilárd anyagok hőtágulási együtthatója mérésének leírása

2 pont

j) A víz hőtágulásának sajátossága, jelentősége

3 pont
(bontható)

k) Példaként felhozott technikai eszköz működésének részletes leírása

2 pont/db

Kifejtés módja:

5 pont
(bontható)

Összesen: legfeljebb 20 pont

(Megjegyzés: ha a vizsgázó a g)‑k) részekből 10 pontnál többet ér el, akkor is legfeljebb 10 pontot lehet beszámítani.)