Gyorskeresés

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél‑két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

2. A fény törésének törvénye„Két közeg válfelületéről visszavert fénysugarak száma annál nagyobb, minél nagyobb a megtörés tehetség különbzéke a két közeg közt, s minél dűlősebben esnek a fénysugarak. A fémek sok fényt vernek vissza, mert megtöréstehetségük aránylag a léghez nagy, víz és üvegtáblák annál fényesebbnek látszanak, minél dűlősebben nézünk reájuk.”

(Warga János: Természettan, 1850.)

Ismertesse a geometriai optika alapfeltevéseit a fény terjedéséről!

Írja le a fény törésének törvényét!

Értelmezze a lencsék képalkotását jellemző adatokat (képtávolság, tárgytávolság, képnagyság, tárgynagyság, nagyítás, fókusztávolság) egy tetszőlegesen választott elrendezés esetén!

Írja fel a jellemző adatok közötti összefüggéseket!

Értelmezze és jellemezze a távcső vagy a mikroszkóp egy választott típusának működési elvét!

A magyarázathoz készítsen rajzot!

a) A geometriai optika alapvetései a fény terjedéséről:

2 pont

(Egyenes vonalban, „sugárszerűen”.)

b) A Snellius−Descartes-törvény megadása:

4 pont

(A mennyiségek értelmezése nélkül csak 1 pont adható.)

c) A lencsékkel történt leképezés jellemzőinek megadása:

A leképezési törvény a szereplő mennyiségek definíciójával

1 + 1 + 1 + 1 pont

(A mennyiségek értelmezése nélkül csak 1 pont adható.)

Kép- és tárgynagyság fogalma + nagyítás

1 + 1 pont

d) A távcső vagy mikroszkóp elvének ismertetése

Helyes rajz elkészítése:

3 pont
(bontható)

(Lencsék elhelyezkedése, képalkotás berajzolása.)

Működés (képalkotás) leírása:

3 pont
(bontható)

Összesen: 18 pont