Gyorskeresés

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

3. Gravitációs mező és elektrosztatikus mező összehasonlítása

Hasonlítsa össze a pontszerűnek tekinthető test gravitációs mezejét a pontszerű töltés elektromos mezejével!

Ismertesse a forrásuk, térerősségük, erővonal-hálózatuk, potenciáljuk közötti hasonlóságokat, és mutassa be a különbségeket!

Térjen ki a mezők konzervatív jellegére, valamint a térerősség-vektor, az erővonal és az ekvipotenciális felület geometriai kapcsolataira is!