Gyorskeresés

Az alábbi a három esszétéma egyike, melyek közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

2. Hőerőgépek

Gazdasági-történelmi szempontból a hőerőgépek meghatározónak bizonyultak, jóllehet legtöbbjük hatásfoka egyáltalán nem mondható túl nagynak, és számos környezeti problémát vetnek fel.

Ábrázoljon egy szabadon választott körfolyamatot \(p\thinspace \unicode{x2013}\thinspace V\) diagramon, részletesen elemezze energetikai szempontból!

Ennek alapján ismertesse a hőerőgépek működési elvét, a körfolyamat során végzett munkát!

Mit mondhatunk a hőerőgépek hatásfokáról?

Nevezzen meg és ismertessen egy környezetvédelmi problémát, amely egyértelműen a hőerőgépeknek tulajdonítható!