Gyorskeresés

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél‑két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

2. Mechanikai rezgésekMinden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi helyükből bizonyos irányba szabályosan ki és visszatérnek, s amelyek a testeknek vagy a felszínén, vagy a belsejükben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó, vagy lebegő mozgásoknak nevezzük.

(Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza, 1851.)

Kísérleti tapasztalatra hivatkozva mutassa meg, mi a kapcsolat az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás között!

Ezek alapján határozza meg a rezgőmozgást leíró mennyiségeket!

Ismertesse a rezgő rendszer energetikai viszonyait ideális körülmények között, s mutassa meg az energiaviszonyok alakulását a gyakorlatban, valós körülmények között egy konkrét példán!

A kísérleti összeállítás leírása:

2 pont

(rajzban vagy szövegesen)

A szükséges feltételek megállapítása:

1 + 1 pont

(\(r=A;\ \omega;\ T\) vagy \(f\) egyenlősége kör- és rezgőmozgásra – rajzban vagy szövegesen)

A kísérleti tapasztalat megfogalmazása:

1 pont

A két mozgás közötti kapcsolat megállapítása a kísérlet alapján:

1 pont

A rezgést jellemző mennyiségek származtatása, meghatározása:

2 + 2 + 2 pont

\(y(t),\ v(t),\ a(t)\) – ha csak a függvények szerepelnek, a körmozgással való kapcsolatra történő rajzos vagy szöveges hivatkozás nélkül, akkor 1‑1 pont adható

A rezgő rendszer energiáinak megadása:

1 + 1 pont

Mozgási és potenciális energia.

(Többféle megfogalmazás is elfogadható: mozgási energia és rugalmas energia, vagy a rezgés potenciális energiája, vagy a rugó energiája stb.)

Az energiamegmaradás alkalmazása:

2 pont

A megmaradási törvény értelmezése csillapított rezgésre:

2 pont

Összesen: 18 pont