Gyorskeresés

Az alábbi a három esszétéma egyike, melyek közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

1. Fényvisszaverődés, fénytörés

Mutassa be, hogyan változik a fény terjedési iránya két homogén közeg határán!

Mi a feltétele a fényvisszaverődés, illetve a fénytörés létrejöttének?

Adja meg a jelenségek törvényeit, és a jelenségek hullámoptikai magyarázatát!

Említsen meg két gyakorlati alkalmazást, egyet ismertessen részletesen is!