Gyorskeresés

Azt mondják, a csillagász úgy kutatja a világegyetem keletkezését, hogy megpróbál minél távolabbra nézni műszereivel. Helyes-e ez a megfogalmazás?

 A)  Igen, mert a fény terjedéséhez idő kell. 

 B)  Nem, mert az időben nem lehet visszafelé haladni.

 C)  Nem, mert a távolság és az idő független mennyiségek. 

 A)  Igen, mert a fény terjedéséhez idő kell. 

 B)  Nem, mert az időben nem lehet visszafelé haladni.

 C)  Nem, mert a távolság és az idő független mennyiségek. 

A feladat meglehetősen zavaros. Ugyanis a kérdésben szereplő állítás arra irányul, hogy a csillagász megpróbál minél "távolabbra" nézni a műszerevel, vagyis térbeli viszonyokra vonatkozik. Ezután - váratlanul - a válaszlehetőségek mindegyike az idővel kapcsolatos.

A javítási útmutató helyes válasza alapján feltehetően valami olyasmi kérdést szerettek volna megfogalmazni (csak nem ilyet sikerült), hogy "a csillagász időben visszafelé néz a műszereivel". Tehát olyat, ami arra utal, hogy a csillagász által látott dolgok nemcsak térben távoliak, hanem időben is távoliak. Hétköznapi szóhasználattal élve: a csillagászatban múltbeli dolgokat látunk, mivel a legtöbb csillagászati objektum a fény terjedési sebességéhez viszonyítva nagyon messze van: a legtávolabbi galaxisok több mint 10 milliárd fényévre található, emiatt az, amit látunk belőlük, az a sok milliárd éves múltjuk, nem a jelenlegi állapotuk. Persze a Naprendszerbeli objektumoknál amit látunk, az nem annyira a régmúlt, például a Naptól a Földig kb. 8 perc alatt ér el a fény, így a Nap megfigyelésekor a 8 perccel korábbi állaportát látjuk. A Szíriuszra pillantva - annak 8,6 fényévnyi tőlünk vett távolsága miatt - a 8,6 évvel ezelőtti állapotát látjuk.

Emiatt a helyes válaszból adódó állítás, miszerint minden csillagász próbál minél inkább az időben visszatekinteni, nem is igaz. Például a Naprendszer égitestjeit kutató csillagászoknak nincsenek effajta törekvései. Vagy az exobolygókat kutató csillagász sem törekszik arra, minél inkább a távoli múltba tekintsen vissza, hiszen azzal egyre távolabbi, így egyre korlátozottabban megfigyelhető objektumok jönnének szóba, inkább a közeli exobolygókat keresik, melyek paraméterei jobban tanulmányozhatók.