Gyorskeresés

Az alábbi a három esszétéma egyike, melyek közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

3. Az Univerzum nagyléptékű szerkezete, az ősrobbanás-elmélet

A távcsövek fejlődésével a csillagászok a tér mind távolabbi tartományait figyelhetik meg. A térben távoli objektumok "fénye" az Univerzum korai állapotáról árulkodik. Aki távolra néz, az a múltba néz!

Jellemezze a Naprendszer geometriai struktúráját, a Tejútrendszer térbeli szerkezetét, ezen belül a Nap elhelyezkedését, valamint a galaxisokat!

Ismertesse az Univerzum tágulására vonatkozó tapasztalatokat, az ősrobbanáselméletet, valamint a Világegyetem korára vonatkozó következtetéseket!

a) A Naprendszer térbeli struktúrájának ismertetése:

1+1+1 pont

(A Nap van a középpontban, egy síkban és egy irányba keringenek a bolygók.)

b) Tejútrendszer térbeli szerkezetének, ezen belül a Nap elhelyezkedésének bemutatása:

2+2 pont

c) Galaxisok fogalma:

2 pont

d) Az Univerzum tágulására vonatkozó tapasztalatok, ősrobbanás-elmélet ismertetése:

2+4 pont

(Vöröseltolódás, táguláselmélet.)

e) A Világegyetem korára vonatkozó következtetések bemutatása:

3 pont

Összesen: 18 pont