Lépésfeszültség egy tehenészetben

Lépésfeszültség egy tehenészetben

Lépésfeszültség egy tehenészetben 4250 Link

Lépésfeszültségnek hívjuk azt a jelenséget, amikor a talaj egy pontja a környező területektől eltérő potenciálra kerül (például villámcsapástól vagy mert egy leszakadó távvezeték drótdarab leér egészen a földig). Ilyenkor az eltérő potenciálú pont körül fokozatos potenciálkiegyenlítődés alakul ki: a ponttól távolodva néhány méter sugarú kör során jut el a potenciál a szokásos földpotenciálig. Ha a potenciálkülönbség nagy, akkor már egy lépésnyi (fél-egy méteres) szakaszra is jókora potenciálkülönbség, azaz feszültség jut, ez a lépésfeszültség. Ha egy ember vagy egy állat ilyen helyen áll vagy járkál, akkor az egyes lábai közötti jelentős feszültség komoly áramot indíthat meg a testén át, ezért akár halálos áramütést is szenvedhet. Ha egy ember a lábait szorosan egymás mellé helyezi, akkor a lábai között kialakuló lépésfeszültég jóval kisebb, mintha nagy terpeszben állna, így az áramütés erőssége is kisebb lesz. Tehát leszakadt távvezeték közelében illetve villámcsapás gyanús időben (különösen fa mellett, amibe belecsaphat a villám) ne mászkáljunk, hanem szorosan egymás mellé tett lábakon álljunk!

Az ausztriai Strobl faluban 2016-ban Georg Buchegger gazda 19 tehene és borja közül 18 pusztult el, amikor egy vihar során az állatok behúzódtak egy fa alá, és abba csapott a villám. A talajban kialakuló lépésfeszültség miatt egy rövid időre komolyabb áram halad át a testükön.

Csupán egy tehén élte túl, akinek neve Glück (németül szerencsés) volt.