2004. OFI emelt próbaérettségi III. rész 1.

Fejezet: 29. Disszipatív erők munkája
Típus: Számolós

Az $1000\ \mathrm{kg}$ tömegű, $100,8\ \displaystyle \mathrm{\frac{km}{h}}$ sebességű gépkocsi egyenletesen lassulva $84\ \mathrm{m}$ út megtétele után áll meg.

a)  Hány másodperc alatt tette meg a gépkocsi a $84\ \mathrm{m}$ hosszúságú utat?

$t=6\ \mathrm{s}$

Adatok:

$v=100,8\ \displaystyle \mathrm{\frac{km}{h}}=28\displaystyle \mathrm{\frac{m}{s}}$
 

sebesség átváltása:

1 pont

a) Az idő meghatározása:

2 pont

$$t=2\ \mathrm{\frac{s}{v}}$$

$$t=6\ \mathrm{s}$$

b)  Mekkora utat tett meg a gépkocsi, amíg a sebessége a kezdeti érték felére csökkent?

$s=63\ \mathrm{m}$

b) A fél sebességhez tartozó út meghatározása:

a gyorsulás vagy $\mathit{\Delta }t$ meghatározásához szükséges összefüggések felírása vagy grafikus ábrázolás:

2 pont

a gyorsulás vagy $\mathit{\Delta }t$ megadása:

1 pont

$$a=-\frac{14}{3}\ \mathrm{\frac{m}{\ s^2}}$$

$$\Delta t=3\ \mathrm{s}$$

(szöveges indoklás vagy paraméretes levezetés is elfogadható összesen 3 ponttal)

az út kiszámítása:

2 pont

$$s=(v+v_1)\cdot \frac{t}{2}$$

$$s=63\ \mathrm{m}$$

(szöveges indoklás vagy paraméretes levezetés, matematikai hivatkozás is elfogadható)

c)  Mekkora munkát végzett a fékezőerő a megállásig az autón?

$W=392\ 000\ \mathrm{J}$

c) A munka kiszámítása:

2 + 1 + 1 pont

A fékezőerő munkája megegyezik a mozgási energia megváltozásával.

($\Delta E=W$ alakban is elfogadható.)

(2 pont)

$$W=\frac{1}{2}mv^2$$

(1 pont)

$$W=392\ 000\ \mathrm{J}$$

(1 pont)

Összesen: 12 pont