0.001

Fejezet: 102. Mértékegység-átváltások
Típus: Számolós

A maratoni futóversenyek távja egész pontosan \(26,21875\ \mathrm{miles}\) azaz mérföld.

Pontosan hány \(\mathrm{km}\) a maratoni táv, ha a legpontosabb váltószámmal számolunk, ami \(1\ \mathrm{mile}=1,609344\ \mathrm{km}\)?

\(42,195\ \mathrm{km}\)

A 26,21875 mérföldet kell átváltanunk km-be:

\[26,21875\ \mathrm{mile}=X\ \mathrm{km}\]

Az átváltási szabályunk:

\[1\ \mathrm{mile}=1,609344\ \mathrm{km}\]

Csupán annyit kell tennünk, hogy az eredeti egyenletben a mérföld helyére behelyettesítjük, hogy az mennyi $\mathrm{km}$:

\[26,21875\ \mathrm{mile}=26,21875\cdot 1,609344\ \mathrm{km}\]

\[26,21875\ \mathrm{mile}=42,194988\ \mathrm{km}\approx 42,195\ \mathrm{km}\]

vagyis kerekítve \(42,195\ \mathrm{km}\), azaz $42 \mathrm{km}$ és $195\ \mathrm{m\small é\normalsize ter}$.