6700/2

b)  Hány $\mathrm{{}^\circ C}$ hőmérsélketű a normál nyomású folyékony-nitrogén, ha tudjuk, hogy $77,36\ \mathrm{K}$?

$-195,79\ \mathrm{{}^\circ C}$

Minden hőmérsékletre fennáll, hogy a Kelvin-skálán vett számérték mindig nagyobb 273,15-tel, mint a Celsius-skálán vett számérték:

\[T_K=T_C+273,15\]

A folyékony-nitrogén hőmérsékletével kapcsolatban a Kelvin-skálán vett értéket ismerjük:

\[T_K=77,36\ \mathrm{K}\]

Ezt beírva:

\[T_K=T_C+273,15\]

\[77,36=T_C+273,15\]

\[T_C=-195,79\approx -196\]

Tehát a foléyékony-nitrogén hőmérséklete közönséges nyomáson kerekítve \(-196\ \mathrm{{}^\circ C}\).