Gyorskeresés

E 2006. nov. 6. E 2.

Három esszétéma közül kell választania egyet (az alábbi az egyik). Fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie.

2. Egyszerű gépek„Arkhimédész azt írta rokonának és barátjának, Hieron királynak, hogy bármely megadott súlyt vagy terhet megadott erővel meg lehet mozdítani, sőt bizonyítékának erejétől megittasulva állítólag nagy merészen kijelentette, ha volna másik föld, amelyen megvethetné  lábát, ezt a földet ki tudná forgatni a sarkaiból... Tételének igazolásául egy csigasor segítségével minden erőfeszítés nélkül maga felé húzott egy teherrel megrakott hajót.”

(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok)

Dolgozatában ismertesse az egyszerű gépek működésének elvét!

Mutassa be az álló- és mozgócsiga, az egy- és kétkarú emelő, valamit a lejtő és csavar működését! Készítsen rajzokat!

Említsen gyakorlati példát a fenti egyszerű gépek alkalmazására!

Fogalmazza meg általánosságban az erő és a munka kölcsönös viszonyát az egyszerű gépek esetében!

a) Az egyszerű gépek működésének általános elve:

2 pont

Kis erő hat nagy elmozdulás során az egyik oldalon, nagy erő ébred, mely kis elmozdulást eredményez a másik oldalon.

(A két pont akkor is megadható, ha az egyszerű gépek lényegét az erők munkája kapcsán a későbbiekben fejti ki a jelölt.)

b) Álló- és mozgócsiga bemutatása:

Az állócsiga használatakor nem tudunk kifejtett erőnknél nagyobb súlyú terhet
megmozdítani.

1 pont

De kedvezően alakul az erőkifejtés iránya.

1 pont

A mozgócsiga használatakor kisebb erőt kell kifejtenünk, mint a mozgatott súly.

1 pont

(A megoldás minden elemét megfelelő rajz segítségével is be lehet mutatni.)

A mozgócsiga elrendezésének bemutatása:

2 pont

(A két pont csak akkor adható meg, ha a jelölt lerajzolja – vagy szövegben körülírja – a mozgócsiga-elrendezést.)

c) Az egy- és kétkarú emelő bemutatása:

2 + 2 pont

(A két-két pont csak akkor adható meg, ha a jelölt lerajzolja – vagy szövegben körülírja – ezeket az elrendezéseket. Fontos, hogy a szöveg vagy rajz a felhasználás valamilyen gyakorlati vonatkozására utaljon. Ennek hiányában csak egy-egy pont adható.)

d) A lejtő és a csavar bemutatása:

2 + 2 pont

(A két-két pont csak akkor adható meg, ha a jelölt lerajzolja – vagy szövegben körülírja – ezeket az elrendezéseket. Fontos, hogy a szöveg vagy rajz a felhasználás valamilyen gyakorlati vonatkozására utaljon. Ennek hiányában csak egy-egy pont adható.)

e) Az erő és a munka kapcsolata:

3 pont

Az erő és elmozdulás szorzata, a munka állandó, tehát az egyszerű gép használata során végzett munka megegyezik a terhen végzett munkával.

(A 3 pont akkor adható meg, ha az út és erő szorzatának állandósága kiderül. Egyébként csak 1 pont adható.)

Összesen: 18 pont