Gyorskeresés

Definíció, törvény

Csillagászati enciklopédia angolul

Az ausztrál Swinburne University kiváló oldala

1. E.v.e.m kinematikája

Az egyenes vonalú és az egyenletes mozgás fogalma

Egyszerűnek tűnő fogalmak, de érdemes őket is definiálni

Sebesség, átlagsebesség

Milyen sebességet is mutat pontosan az autók kilométerórája?

2. Kezdőseb. nélk. egyenl. vált.

Pillanatnyi sebesség vs átlagsebesség

A sebesség fogalma egyre csak bonyolódik

3. Kezdőseb-es egyenl. vált.

Kezdősebességes egyenletesen gyorsuló mozgás

Amikor menet közben rálépünk a gázra vagy a fékre

A legegyszerűbb eset: amikor a kezdő- vagy végsebesség nulla

"Nulláról százra hány másodperc alatt vagy fenn?"

5. Egyenletes körmozgás

6. Változó körmozgás

A kerületi gyorsulás és a "teljes" gyorsulás

Amikor a gyorsulásvektor nagysága is változik

8. Newton I. törvénye

A tehetetlenség törvénye (Newton I. törvénye)

Galilei végre rájött, mit is csinál egy tényleg magára hagyott test

9. Newton II. törvénye

Az erők csoportosítása

Sokféle rendet vághatunk

10. Newton III. törvénye

Az erőlökés

Hát nemcsak az élőlények képesek erre, az életerő (vis vitalis) segítségével?

12. Nehézségi erő, súly, nyomás

A nehézségi erő

Nagyjából a Föld gravitációs vonzereje, de nem pontosan az

Súly

Egy fogalom, mely számos bonyodalomhoz vezet, pedig igazából semmi szükség rá

A súlytalanság; szabadesés

Nemcsak az űrhajósok kiváltsága

13. Rugóerő, deformációk

A nyomás

A presszionálást senki sem szereti

Az összenyomhatóság (kompresszibilitás)

Még az "összenyomgatatlan" folyadékoknak is van

14. Kényszererők

Súrlódásmentes lejtőn lecsúszó test

A lejtőn lecsúszó test a fizika tananyag mumusa, a legszárazabb, a leginkább "kit érdekel?" izé

Kényszererők és szabaderők

Az élet csupa kényszer....

15. Súrlódás

Súrlódás a valóságban

Az egyszerű modellen túl

Súrlódásos lejtő

Van megállás!

A súrlódás

Csúszási és tapadási

16. Egyenl. körmozg. dinamikája

A dinamika alapfogalmai magyarul és angolul

Nehogy legyen benne logika...

18. Merev test, TKP

A tömegközéppont (TKP)

Más néven súlypont

20. Tehetetlenségi erők

Transzlációs tehetetlenségi erő

A hétköznapi életben leggyakrabban "látott" tehetetlenségi erő

Centrifugális erő

Mindenki ismeri a fogalmat, de azért van mit megérteni rajta

A nehézségi gyorsulás eltérései a földfelszín különböző pontjain

Egy függőlegesen lógó test (függőón) tényleg nem a Föld középpontja felé mutat?

A Coriolis-erő

A hurrikánok, tájfunok karmestere

A tehetetlenségi erők (bevezetés)

Ezek "nem valódi erők", de akkor meg mik, és miért vannak?

23. Erő munkája, mozg. energia

Erő munkája (precíz definíció)

Ez emelt szintű érettségihez már elég, bár még ennél is van általánosabb definíció

Erő munkája (általános iskolai szinten)

Egyszerűbb esetekre szolgáló egyszerűsített definíció

Erő munkája (közepes nehézségű definíció)

Középszintű érettségihez megfelelő definíció

Izomerő munkája mozdulatlan esetben

Miért fáradunk el, ha mozdulatlanul van feszítve az izmunk, azaz "nincs munkavégzés"??

Egy erő munkájának az eredménye: a mozgásienergia-változás; munkatétel

Mit okoz még az erő (a lendületváltozáson túl)?

24. Nehézségi erő munkája

Munkavégzés lejtő használatakor

Egyszerű, de nagyszerű

A helyzeti energia

Fent mindig jobb.

26. Centr. grav. mező, Kepler-tv

27. Pontrendszerek, ütközések

Az ütközések típusai

Rugalmas, rugalmatlan, centrális; ütközési szám

Az ütközési szám (ütközési együttható)

A "ütközési veszteséget" mérő szám

Rugalmatlan ütközés

Általában kellemetlen

28. Forgási energia

31. Egyszerű mechanikai gépek

A csigák viselkedésének alapjai

állócsiga, mozgócsigák, közönséges illetve Arkhimédeszi (hatvány-) csigasorok

32. Nyugvó folyadékok

A hidrosztatikai paradoxon

A nyomás szempontjából mégsem számít, hogy mekkora a ránk nehezedő folyadék súlya?

A vérnyomásmérés fizikai vonatkozásai

40 éves kor felett ezzel a fájdalommentes, 2 perces aprósággal elkerülhető egy lebénulás vagy a halál

A keszonbetegség

A búvárok rémálma

Pascal-törvény és alkalmazásai

Egy közismert törvény, amit szinte mindenki ismer, de ritkán hangzik el igazán pontosan.

A hidrosztatikai felhajtóerő, Arkhimédesz-törvény

"Minden vízbe mártott test, a súlyából annyit veszt..."

33. Nyugvó gázok

A tapadási súrlódási erő forgatni is képes

A quad-on is ó dolog rákészülni, de az is fontos, hogy mire

Vákuum használata az iparban, háztartási munkákban

Hogyan oldották meg ezeket a helyzeteket a gumi elterjedése előtt?...

Vákuum használata a szépségiparban

Amire van kereslet, arra lesz kínálat

Vákuum használata az egészségügyben

Sokan így jöttünk világra

35. Közegellenállás

37. Rezgések, harmonikus rezgés

A fázistér

Egy ábrában a "hol vagy és hogyan haladsz" infók

40. Hull-ok fajtái, egyenlete

A Huygens-elv és a Huygens-Fresnel-elv

Egy megmagyarázhatatlan, de nagy túlélő elv

43. Hang

A hang erőssége, intenzitása; a decibel

Melyik hangot érzékeljük hangosabbnak?

Akusztikus lokátorok repülőgépek észlelésére (1917-1940)

A "háborús tubák", amik nem mások, mint hatalmas fülkagylók

44. Testek elektr. tulajdonságai

A dörzselektromosság és az érintkezési elektromosság

Ami a pulóver levételekor pattogtatja a szikrákat

45. Coulomb-törvény

A Coulomb-törvény

Egy jótékony csaló története

46. Elektromos mező (sztatikus)

47. Elektr. potenciál, feszültség

48. Fémtestek és elektromosság

Villámhárítók

Franklin óta jótékonykodik

49. Kapacitás, kondenzátorok

A Föld, mint kondenzátor

Fel vagyunk töltődve rendesen

51. Ellenállás, Ohm-törvény

52. Ellenállások kapcs.; Kirchhoff

Ellenállások párhuzamos kapcsolása

Elágazásnál az áram részekre oszlik; na de a feszültség?

53. Az egyenáram hőhatása

Az áram hatása emberi szervezetre

Most akkor a feszültséggel vagy az áramerősséggel "kell vigyázni"?

54. Elektromos mérőműszerek

Az ideális feszültségmérő műszer

Egyszerűbb nevén: voltméter

Az ideális áramerősség-mérő műszer

Egyszerűbb nevén: az ampermérő

55. Kémiai áramforrások, elektrolízis

Katód és anód az elektrokémiai cellákban

Elektrolizálócellákban és galváncellákban

A kémiai áramforrások (galvánelemek, akkumulátorok)

Nagy vonalakban, csupán a gimis fizika mélységében

A rövidzár, a rövidzárási áram

Minden kémiai áramforrás rémálma

A galvánelem és a fogyasztó illesztése

Egy kis matematikai bűvészkedés

A Faraday-féle elektrolízis törvény

Az elektrokémia első fejezete

56. Mágneses mező

A Föld, mint egy hatalmas mágnes

Egy nagy mágneses golyó (már ha nem lapos...)

A vas "felmágnesezése"

"Megmágnetizálom!..."

Állandómágnesek mágneses mezeje

A mágneses mező láthatatlan erővonalai

57. Az áram mágneses mezeje

Az Ørsted-kísérlet

Az elektromágnesség születése

58. Lorentz-erő

A Lorentz-erő

Erőhatás mágneses térben mozgó töltésre

60. Mozgási indukció, Lenz-tv

Fémdrót mozgatása mágneses mezőben

Ebből lesz majd az áram

61. Nyugalmi indukció

A skin-effektus

A szépségiparban persze mást jelent

Miért van kétféle indukció (mozgási és nyugalmi)?

Hát a világ mégsem egységes? Kettéhasadt!?

A biztonsági transzformátorok és a hálózati leválasztók

Leválni, függetlenedni mindig előnyös dolog...

A benzinmotoros járművekben a szikrát előállító gyújtótrafó

Kell egy szikra, mely lángra lobbantja a benzint

A nyugalmi indukció

A teremtés pillanata

A háromfázisú elektromos hálózat

Három a magyar igazság (a szerb Nikola Tesla jóvoltából)

62. Váltakozó áram

63. Elektrom. rezgések, hullámok

Az elektromágneses spektrum tartományai

 \(\lambda \)A rádióhullámoktól a mikrohullámon, infravörösön, fényen, ultraibolyán át a röngenig és gammáig

64. Hő, hőmérséklet, hőm-i skálák

Gázok hőtágulásán alapuló hőmérő (gázhőmérő)

Kőkorszakinak tűnik, de igen előnyös

65. Szilárd testek hőtágulása

A lineáris hőtágulási törvény furcsaságai

Amikor nemcsak 1 lépésben változik a hőmérséklet...

Lyukak, üregek viselkedése hőtáguláskor

A lyuk vajon kitágul, vagy összehúzódik melegítéskor?

Hőtágulási rések hidakon

Hadd táguljon szegény híd is!

A gumigép (rubber heat engine)

A világ legrosszabb hatásfokú hőerőgépe

66. Folyadékok hőtágulása

Folyadékos hőmérők

Higanyos, alkoholos és galinstan

A víz abnormális hőtágulása

A közönséges víz különleges tulajdonsága

67. Gázok, gáztörvények

A Kelvin-skála

Végre nem lesz negatív hőmérséklet

Bezárt gáz izokór állapotváltozása; Gay-Lussac II. törvénye

Egy igazi kínzókamra: bezárnak és alád gyújtanak

A gázok állapotjelzői

Miért más mennyiségekkel írjuk le őket, mint a többi testet?

Az egyesített gáztörvény

Világ proletárjai speciális gáztörvényei egyesüljetek!

Bevezetés a gázok hőtágulásához

Bonyolultabb, mint a szilárd vagy folyékony anyagoknál

68. Avogadro-tv; állapotegyenlet

Az Avogadro-törvény és az Avogadro-állandó

"A gázok egyformák" (Itt végre egyenlősdi van!)

A robbanócukorka fizikája

Egy igazi bizsergő élmény

70. A hőtan I. főtétele

A rendszer fogalma, fajtái; mikro- és makroállapotok

Szinte filozofikus mélységekbe merülünk...

A hőtan I. főtételének kalligráfiai titka

Az egyik infinitezimási változás az \(d\), a másik meg \(\delta\)...

A kölcsönhatások fajtái

Hőközlés és munkavégzések

71. Körfolyamatok

A hőerőgépek

Melegből csinálnak mozgást. Nem semmi...

A kompresszoros hűtőgép kivitelezése

A hűtés mechanizmusa, a "kulisszatitkok"

Dugattyús robbanómotorok (benzin- és dízelmotorok)

A két- és négyütemű benzines, valamint a dízel belsőégésű motorok

A hőerőgépek hatásfoka

Miből mit és mennyit?

A hőpumpa (hűtőgép, légkondi, hőszivattyú)

Amikor a vicc valósággá válik: hozzuk be a meleg szobába a kinti hideg levegő 5 fokát!

72. A hőtan II. főtétele

Az entrópia szó eredete

Clausius örök nyomot hagyott

Miért kell még egy főtétel?!

Nem elég a hőtan I. főtétele?

Az entrópia

A "rendezetlenség mértéke", "az információhiány mértéke"? Wtf?

A hőtan II. főtétele

A termodinamika második főtétele

73. Kalorimetria, halmazállapot-vált.

A látens hő

A rejtett dolgok mindig izgalmasak

Abszolút és relatív páratartalom, kondenzáció

A telített gőz nyomásának hőmérsékletfüggése, a tenziógörbe

Az "energiagázok" tárolása, szállítása

Minél kevesebb helyet foglaljon el...

A ködkamra

A mini kondenzcsíkok berendezése, mely láthatóvá tesz egy-egy elemi részecskét

74. Hőterjedési módok

A hőterjedés fajtái, vázlatosan

Hogyan tud terjedni a hő?

Hővezetés a gimis anyagon túl

A hővezetésről részletesebben

Égéshő és fűtőérték

Mennyi hőt nyer(het)ünk a tüzelőanyag elégetésével?

A hőáramlás (konvekció)

A folyadékok és gázok nagy dobás

A hősugárzás (radiáció)

Még vákuumban is viszi a hőt

Hőátadási módok

A hőterjedés 3 különböző mechanizmusa

78. A fény törése

A diszperzió

Amikor a mezőny tutira széthúzódik

79. Gömbtükrök

A leképezési törvény és előjelszabályai

Ezek nélkül a leképezési törvény kaotikussá válik

81. Összetett optikai eszközök

A mikroszkóp működése

Hogyan nagyítja fel az apró részleteket?

82. Elhajlás, interferencia

A kétréses interferencia

A fény hullámtermészetének első, megdönthetetlen bizonyítéka (1801)

85. Atomfogalom, 19. sz-i anomáliák

A hőmérsékleti sugárzás problémája

Amikor az uralkodó elméletek teljesen csődöt mondanak, de aztán Planck elhárítja az "ultraibolya-katasztrófát"

A szilárd anyagok mólhője

Amikor a Dulong-Petit-szabály lefagy

A gázok vonalas színképe

Érthetetlen kis csíkok mindenütt

Faraday elektrolízis törvényei

A galvanizálás születése

87. A foton, fotoeffektus

A foton "tömege"

Most akkor van vagy nincs?

Fénymalom

Addig forog, amíg süt a Nap!

A fényelektromos jelenség

Nem számít az energia??

A foton "tömege"

Most akkor van vagy nincs?

88. Atommodellek

A Pauli-féle kizárási elv (Pauli-elv)

Nélküle nem lehetnének atomok!

A kvantummechanikai atommodell

Az elektronfelhő leírója, a teljesség igényével

A Bohr-féle atommodell

Az átlépés a klasszikus fizikából a modern fizikába

A Rutherford-féle atommodell

A "Naprendszer-modell"

A Lenard-féle atommodell

Az első szóráskísérlet

A Thomson-féle atommodell

Az első "igazi" atommodell

de Broglie-hipotézis, anyaghullámok

Utólag csak egy nyilvánvaló lépés, de Nobel-ídjat ért

89. Relativitáselmélet

90. Részecskék és kölcsönhatások

Párosodni próbáló nukleonok: miért nincs diproton se dineutron, pedig van deuteron?

A homofóbok úgy érezhetik, itt a tudományos bizonyíték, hogy mi számít természetesnek

A nukleáris kötési energia

A szupererős ragasztó tulajdonságai

Antirészecskék

Az ellentétes ikertesó

91. Radioaktivitás

Radioaktív bomlási sorok (családok)

Ahol tényleg 4 család uralja a Földet...

A radioaktivitás alapfogalmai, a bomlástörvény

Végre kiderül, mire használható a (sok gimis számára) mumus logaritmus

Miért radioaktívak bizonyos izotópok?

Miért nem jó nekik úgy, ahogy vannak? Inkább maradnának örökre olyanok, amilyenek!...

92. Maghasadás

Spontán hasadás

Ez az igazi szétesés...

Plutóniumbomba

A Nagaszakira ledobott bomba is ilyen volt

94. Sugárzás és anyag kölcsönh.

Dozimetria

A sugárzások élettani hatásának tudománya

96. Naprendszer, Tejútrendszer

Napfogyatkozás

Amikor szegény legelésző tehenek elindulnak délben az istálló felé, mert "besötétedett"...

Csillagképek, ekliptika, Állatöv, Zodiákus

Nyilas férfi elveheti a Kos lányt?

Az éjszakai égbolt "forgása"

Forog, de nem szédülünk bele

Miért nem látjuk sosem a Hold túlsó oldalát?

Az árapályerők nem tűrik az eltéréseket; hanem a körpályás kötött keringést erőltetik

A Nap látszólagos mozgása az égbolton

Körülöttünk forog a világ

Az ellipszis excentricitása

Mennyire elnyújtott az ellipszis?

A naptárak fejlődése

A római császárok máig tartó hatása a mindennapjainkra

A bolygók keletkezése

Az egyik olyan része a fizikának; ahol bizony sok még a kérdőjel

SzuperHold, SzuperMars

Bombasztikus elnevezések

A 20 legfontosabb csillagászati adat

Mert kell lexikális tudás is, hogy képben legyünk

97. Csillagok, csillagfejlődés

Csillag születik

Egy igazi valóságshow

A csillagok állapotjelzői

Mi minden szerepel a csillagok személyi kartonján?

Barna törpék

Épphogy csak csillagok, de sokan megbújnak az űr sötétjében. Persze nem is barnák.

Vörös törpék

Nem kommunista pártvezérek...

A csillagok lényege a főágon: a hidrogén→hélium fúzió

Akiket az éjszakai égboltra pillantva látunk

A Hertzsprung-Russell-diagram (HRD)

Amikor egyetlen grafikonon ábrázolták az összes ismert csillagot, azonnal rendet vágtak az őrült sokaságban

Fehér törpék

Kicsik, forrók, de nagyon sokáig húzzák

Planetáris ködök

A legelbűvölőbb csillagászati objektumok

A csillagok élete a főág után: egy utolsó nagy dobás és kimúlás

Hol lassú agónia, hol egy kemény rúgkapálás a végére

98. Kozmológia

A Hubble-féle tágulási törvény

- Minden csak tágul meg tágul!? Hát hová lesz így a világ!?

103. Fizikatörténet

A ptolemaioszi bolygópályák

Excenter, deferens, epiciklus, ekváns

108. Vektorok

Egy vektor valakire merőleges komponensének előállítása

Lejtőhöz, centripetális erőhöz, Lorentz-erőhöz jól jön

112. LaTeX

LaTeX kódok (tutorial)

A tudományos publikációk "nyelve", ezért egyáltalán nem haszontalan