Definíció, törvény

Csillagászati enciklopédia angolul
Az ausztrál Swinburne University kiváló oldala

1. E.v.e.m kinematikája

Az egyenes vonalú és az egyenletes mozgás fogalma
Egyszerűnek tűnő fogalmak, de érdemes őket is definiálni
Pace, a sebesség inverze
Minél kisebb, annál gyorsabb vagy!
Sebesség, átlagsebesség
Milyen sebességet is mutat pontosan az autók kilométerórája?

2. Kezdőseb. nélk. egyenl. vált.

Pillanatnyi sebesség vs átlagsebesség
A sebesség fogalma egyre csak bonyolódik

3. Kezdőseb-es egyenl. vált.

Kezdősebességes egyenletesen gyorsuló mozgás
Amikor menet közben rálépünk a gázra vagy a fékre
A legegyszerűbb eset: amikor a kezdő- vagy végsebesség nulla
"Nulláról százra hány másodperc alatt vagy fenn?"

5. Egyenletes körmozgás

A centripetális gyorsulás
Nem centrifugális!

6. Változó körmozgás

A kerületi gyorsulás és a "teljes" gyorsulás
Amikor a gyorsulásvektor nagysága is változik

7. Kiterjedt testek

A tisztán gördülés
Tapad is, de megy is.

8. Newton I. törvénye

A tehetetlenség törvénye (Newton I. törvénye)
Galilei végre rájött, mit is csinál egy tényleg magára hagyott test

9. Newton II. törvénye

Az erő fogalma
Nehéz megragadni
Az erőlökés
Hát nemcsak az élőlények képesek erre, az életerő (vis vitalis) segítségével?
Az erők csoportosítása
Sokféle rendet vághatunk

12. Nehézségi erő, súly, nyomás

Súly
Egy fogalom, mely számos bonyodalomhoz vezet
A nehézségi erő
Nagyjából a Föld gravitációs vonzereje, de nem pontosan az
A súlytalanság; szabadesés
Nemcsak az űrhajósok kiváltsága

13. Rugóerő, deformációk

A nyomás
A presszionálást senki sem szereti
Az összenyomhatóság (kompresszibilitás)
Még az "összenyomgatatlan" folyadékoknak is van

14. Kényszererők

Súrlódásmentes lejtőn lecsúszó test
A lejtőn lecsúszó test a fizika tananyag mumusa, a legszárazabb, a leginkább "kit érdekel?" izé
Kényszererők és szabaderők
Az élet csupa kényszer....

15. Súrlódás

Súrlódás a valóságban
Az egyszerű modellen túl
Súrlódásos lejtő
Van megállás!
A súrlódás
Csúszási és tapadási

16. Egyenl. körmozg. dinamikája

A centripetális erő
Egy zavaros fogalom

18. Merev test, TKP

A tömegközéppont (TKP)
Más néven súlypont

19. Newton-féle grav. törvény

Műholdpályák a Föld körül
LEO, GPS, geostacionárius, geoszinkron és egyebek

20. Tehetetlenségi erők

A Coriolis-erő
A hurrikánok, tájfunok karmestere
A nehézségi gyorsulás eltérései a földfelszín különböző pontjain
Egy függőlegesen lógó test (függőón) tényleg nem a Föld középpontja felé mutat?
Centrifugális erő
Mindenki ismeri a fogalmat, de azért van mit megérteni rajta
A tehetetlenségi erők (bevezetés)
Ezek "nem valódi erők", de akkor meg mik, és miért vannak?

23. Erő munkája, mozg. energia

Erő munkája (precíz definíció)
Ez emelt szintű érettségihez már elég, bár még ennél is van általánosabb definíció
Egy erő munkájának az eredménye: a mozgásienergia-változás; munkatétel
Mit okoz még az erő (a lendületváltozáson túl)?
Izomerő munkája mozdulatlan esetben
Miért fáradunk el, ha mozdulatlanul van feszítve az izmunk, azaz "nincs munkavégzés"??
Erő munkája (közepes nehézségű definíció)
Középszintű érettségihez megfelelő definíció
Erő munkája (általános iskolai szinten)
Egyszerűbb esetekre szolgáló egyszerűsített definíció

24. Nehézségi erő munkája

Munkavégzés lejtő használatakor
Egyszerű, de nagyszerű
A helyzeti energia
Fent mindig jobb.

26. Centr. grav. mező, Kepler-tv

A Kepler-törvények
Tökéletlenítette az égi világot

27. Pontrendszerek, ütközések

Az ütközési szám (ütközési együttható)
A "ütközési veszteséget" mérő szám
Az ütközések típusai
Rugalmas, rugalmatlan, centrális; ütközési szám
Rugalmas ütközések (általánosan és speciális esetek)
Hogyan függ a kimenetel a tömegaránytól?

28. Forgási energia

31. Egyszerű mechanikai gépek

A csigák viselkedésének alapjai
állócsiga, mozgócsigák, közönséges illetve Arkhimédeszi (hatvány-) csigasorok

32. Nyugvó folyadékok

A vérnyomásmérés fizikai vonatkozásai
40 éves kor felett ezzel a fájdalommentes, 2 perces aprósággal elkerülhető egy lebénulás vagy a halál
A hidrosztatikai paradoxon
A nyomás szempontjából mégsem számít, hogy mekkora a ránk nehezedő folyadék súlya?
A hidrosztatikai felhajtóerő, Arkhimédesz-törvény
"Minden vízbe mártott test, a súlyából annyit veszt..."
A keszonbetegség
A búvárok rémálma
Pascal-törvény és alkalmazásai
Egy közismert törvény, amit szinte mindenki ismer, de ritkán hangzik el igazán pontosan.

33. Nyugvó gázok

Vákuum használata az iparban, háztartási munkákban
Hogyan oldották meg ezeket a helyzeteket a gumi elterjedése előtt?...
Vákuum használata az egészségügyben
Sokan így jöttünk világra
Vákuum használata a szépségiparban
Amire van kereslet, arra lesz kínálat
A tapadási súrlódási erő forgatni is képes
A quad-on is ó dolog rákészülni, de az is fontos, hogy mire

34. Áramlások

Sebességmérés repülőgépeken (Pitot- és Prandtl-cső)
Mennyivel repülünk? Nem lesz átesés?

35. Közegellenállás

37. Rezgések, harmonikus rezgés

A fázistér
Egy ábrában a "hol vagy és hogyan haladsz" infók

38. Matematikai inga, fizikai inga

40. Mechanikai hullámok; fajtái

A Huygens-elv és a Huygens-Fresnel-elv
Egy megmagyarázhatatlan, de nagy túlélő elv

41. Hull-ok visszaverődése, törése

42. Állóhullám, interferencia, polariz.

Állóhullámok húron
Hangolódj rá!

43. Hang

Akusztikus lokátorok repülőgépek észlelésére (1917-1940)
A "háborús tubák", amik nem mások, mint hatalmas fülkagylók
Állóhullámok sípokban, csövekben
A legegyszerűbb hangszerek

44. Testek elektr. tulajdonságai

A dörzselektromosság és az érintkezési elektromosság
Ami a pulóver levételekor pattogtatja a szikrákat

45. Coulomb-törvény

A Coulomb-törvény
Egy jótékony csaló története

46. Elektromos mező (sztatikus)

47. Elektr. potenciál, feszültség

Az elektromos feszültség
Az iskolainál, családinál kellemesebb

48. Fémtestek és elektromosság

Villámhárítók
Franklin óta jótékonykodik

49. Kapacitás, kondenzátorok

A Föld, mint kondenzátor
Fel vagyunk töltődve rendesen
Kapacitás, kondenzátorok
Talán a jövő "áramtárolói"

51. Ellenállás, Ohm-törvény

52. Ellenállások kapcs.; Kirchhoff

Ellenállások párhuzamos kapcsolása
Elágazásnál az áram részekre oszlik; na de a feszültség?

53. Az egyenáram hőhatása

54. Elektromos mérőműszerek

Az ideális áramerősség-mérő műszer
Egyszerűbb nevén: az ampermérő
Az ideális feszültségmérő műszer
Egyszerűbb nevén: voltméter

55. Kémiai áramforrások, elektrolízis

Az áram hatása emberi szervezetre
Most akkor a feszültséggel vagy az áramerősséggel "kell vigyázni"?
A kémiai áramforrások (galvánelemek, akkumulátorok)
Nagy vonalakban, csupán a gimis fizika mélységében
Az elektrolízis Faraday-féle törvénye
Az elektrokémia első fejezete
A galvánelem és a fogyasztó illesztése
Egy kis matematikai bűvészkedés
Katód és anód az elektrokémiai cellákban
Elektrolizálócellákban és galváncellákban
A rövidzár, az $I_r$ rövidzárási áram
Minden kémiai áramforrás rémálma

56. Mágneses mező

A vas "felmágnesezése"
"Megmágnetizálom!..."
Állandómágnesek mágneses mezeje
A mágneses mező láthatatlan erővonalai
A Föld, mint egy hatalmas mágnes
Egy nagy mágneses golyó (már ha nem lapos...)

57. Áram mágneses mezeje

Az Ørsted-kísérlet
Az elektromágnesség születése

58. Lorentz-erő

A Lorentz-erő
Erőhatás mágneses térben mozgó töltésre

60. Mozgási indukció, Lenz-tv

61. Nyugalmi indukció

A nyugalmi indukció
A teremtés pillanata
Miért van kétféle indukció (mozgási és nyugalmi)?
Hát a világ mégsem egységes? Kettéhasadt!?
A biztonsági transzformátorok és a hálózati leválasztók
Leválni, függetlenedni mindig előnyös dolog...
A skin-effektus
A szépségiparban persze mást jelent
A benzinmotoros járművekben a szikrát előállító gyújtótrafó
Kell egy szikra, mely lángra lobbantja a benzint
A háromfázisú elektromos hálózat
Három a magyar igazság (a szerb Nikola Tesla jóvoltából)
Transzformátorok méretezése
A menetszámok arányát megadja a feszültségek aránya, de mennyi legyen az egyik menetszám??

62. Váltakozó áram

63. Elektrom. rezgések, hullámok

A Hertz-kísérlet
 Az első mesterséges elektromágneses hullámok
Az elektromágneses spektrum tartományai
 \(\lambda \)A rádióhullámoktól a mikrohullámon, infravörösön, fényen, ultraibolyán át a röngenig és gammáig

64. Hő, hőmérséklet, hőm-i skálák

A hőmérsékletiskála-átváltások csoportosítása
Van könnyű. nehezebb és még nehezebb
Gázok hőtágulásán alapuló hőmérő (gázhőmérő)
Kőkorszakinak tűnik, de igen előnyös

65. Szilárd testek hőtágulása

A gumigép (rubber heat engine)
A világ legrosszabb hatásfokú hőerőgépe
A biztonsági üveg
A befagyasztott mechanikai feszültségek
Hőtágulási rések hidakon
Hadd táguljon szegény híd is!
Lyukak, üregek viselkedése hőtáguláskor
A lyuk vajon kitágul, vagy összehúzódik melegítéskor?

66. Folyadékok hőtágulása

A víz abnormális hőtágulása
A közönséges víz különleges tulajdonsága
Folyadékos hőmérők
Higanyos, alkoholos és galinstan

67. Gázok, bezárt gázok törvényei

Az egyesített gáztörvény
Világ proletárjai speciális gáztörvényei egyesüljetek!
A gázok állapotjelzői
Miért más mennyiségekkel írjuk le őket, mint a többi testet?
A Kelvin-skála
Végre nem lesz negatív hőmérséklet
Bevezetés a gázok hőtágulásához
Bonyolultabb, mint a szilárd vagy folyékony anyagoknál
Bezárt gáz izokór állapotváltozása; Gay-Lussac II. törvénye
Egy igazi kínzókamra: bezárnak és alád gyújtanak

68. Avogadro-tv; állapotegyenlet

Az Avogadro-törvény és az Avogadro-állandó
"A gázok egyformák" (Itt végre egyenlősdi van!)
A robbanócukorka fizikája
Egy igazi bizsergő élmény

70. A hőtan I. főtétele

A kölcsönhatások fajtái
Hőközlés és munkavégzések
A hőtan I. főtételének kalligráfiai titka
Az egyik infinitezimási változás az \(d\), a másik meg \(\delta\)...
A rendszer fogalma, fajtái; mikro- és makroállapotok
Szinte filozofikus mélységekbe merülünk...

71. Körfolyamatok

A benzin- és dízelmotor
A két- és négyütemű benzines, valamint a dízel belsőégésű motorok
A hőerőgépek
Melegből csinálnak mozgást. Nem semmi...
A kompresszoros hűtőgép kivitelezése
A hűtés mechanizmusa, a "kulisszatitkok"
A hőpumpa (hűtőgép, légkondi, hőszivattyú)
Amikor a vicc valósággá válik: hozzuk be a meleg szobába a kinti hideg levegő 5 fokát!
Egyéb hőerőgépek
Mára kihalt, igen fontos valamint speciális konstrukciók
A hőerőgépek hatásfoka
Miből mit és mennyit?

72. A hőtan II. főtétele

Az entrópia
A "rendezetlenség mértéke", "az információhiány mértéke"? Wtf?
Miért kell még egy főtétel?!
Nem elég a hőtan I. főtétele?
A hőtan II. főtétele
A termodinamika második főtétele
Az entrópia szó eredete
Clausius örök nyomot hagyott

73. Kalorimetria, halmazállapot-vált.

Abszolút és relatív páratartalom
A telített gőz nyomásának hőmérsékletfüggése, a tenziógörbe
Az "energiagázok" tárolása, szállítása
Minél kevesebb helyet foglaljon el...
A ködkamra
A mini kondenzcsíkok berendezése, mely láthatóvá tesz egy-egy elemi részecskét
A látens hő
A rejtett dolgok mindig izgalmasak

74. Hőterjedési módok

A hőterjedés fajtái, vázlatosan
Hogyan tud terjedni a hő?
A hősugárzás (radiáció)
Még vákuumban is viszi a hőt
Hőátadási módok
A hőterjedés 3 különböző mechanizmusa
A hőáramlás (konvekció)
A folyadékok és gázok nagy dobás
Égéshő és fűtőérték
Mennyi hőt nyer(het)ünk a tüzelőanyag elégetésével?
A hővezetés Fourier-féle törvénye
A hővezetésről részletesebben

75. Hétköznapi energetika

78. A fény törése

A diszperzió
Amikor a mezőny tutira széthúzódik

79. Gömbtükrök

A leképezési törvény és előjelszabályai
Ezek nélkül a leképezési törvény kaotikussá válik

81. Összetett optikai eszközök

A mikroszkóp működése
Hogyan nagyítja fel az apró részleteket?

82. Elhajlás, interferencia

Az Arago-folt
Amikor az abszurditás beigazolódik
Interferencia résen, réseken, rácson
A fény hullámtermészetének első, megdönthetetlen bizonyítéka (1801)

83. Polarizáció; légköri optika

85. Atomfogalom, 19. sz-i anomáliák

A gázok vonalas színképe
Érthetetlen kis csíkok mindenütt
A szilárd anyagok mólhője
Amikor a Dulong-Petit-szabály lefagy
A hőmérsékleti sugárzás
Amikor az uralkodó elméletek teljesen csődöt mondanak, de aztán Planck elhárítja az "ultraibolya-katasztrófát"

87. A foton, fotoeffektus

A fénymalom (radiométer)
Addig forog, amíg süt a Nap!
A fényelektromos jelenség
Nem számít az energia??
A foton "tömege"
Most akkor van vagy nincs?

88. Atommodellek

A Thomson-féle atommodell
Az első "igazi" atommodell
A Rutherford-féle atommodell
A "Naprendszer-modell"
A Lenard-féle atommodell
Az első szóráskísérlet
A de Broglie-hipotézis, anyaghullámok
Utólag csak egy nyilvánvaló lépés, de Nobel-ídjat ért
A Bohr-modell
Az átlépés a klasszikus fizikából a modern fizikába
A kvantummechanikai atommodell
Az elektronfelhő leírója, a teljesség igényével
A Pauli-féle kizárási elv (Pauli-elv)
Nélküle nem lehetnének atomok!

89. Relativitáselmélet

A foton "tömege"
Most akkor van vagy nincs?

90. Részecskék és kölcsönhatások

Antirészecskék
Az ellentétes ikertesó
Izotópok (nuklidok)
Egy helyen zsúfolódnak
A magerő, a nukleáris kötési energia
A szupererős ragasztó tulajdonságai
Párosodni próbáló nukleonok: miért nincs diproton se dineutron, miközben van deuteron?
A homofóbok úgy érezhetik, itt a tudományos bizonyíték, hogy mi számít természetesnek

91. Radioaktivitás

A radioaktivitás alapfogalmai, a bomlástörvény
Végre kiderül, mire használható a (sok gimis számára) mumus logaritmus
Miért radioaktívak bizonyos izotópok?
Miért nem jó nekik úgy, ahogy vannak? Inkább maradnának örökre olyanok, amilyenek!...
Radioaktív bomlási sorok (családok)
Tiszta maffiavilág, ahol 4 család uralja a Földet...

92. Maghasadás, atomerőmű

A moderátor
Itt nem a vita levezetője
Az urándúsítás
A geopolitika neuralgikus témája
Spontán hasadás
Ez az igazi szétesés...
Plutóniumbomba
A Nagaszakira ledobott bomba is ilyen volt
A nehézvíz
Nem hízlal

94. Sugárzás és anyag kölcsönh.

Dozimetria
A sugárzások élettani hatásának tudománya

96. Naprendszer, Tejútrendszer

A naptárak fejlődése
A római császárok máig tartó hatása a mindennapjainkra
Az égbolt szabad szemmel látható objektumai
A távcsövek előtt, nélküi égbolt
Az ellipszis excentricitása
Mennyire elnyújtott az ellipszis?
Napfogyatkozás
Amikor szegény legelésző tehenek elindulnak délben az istálló felé, mert "besötétedett"...
Csillagképek, ekliptika, Állatöv, Zodiákus
Nyilas férfi elveheti a Kos lányt?
A bolygók keletkezése
Az egyik olyan része a fizikának; ahol bizony sok még a kérdőjel
A 20 legfontosabb csillagászati adat
Mert kell lexikális tudás is, hogy képben legyünk
Az éjszakai égbolt "forgása"
Forog, de nem szédülünk bele
A Vénusz
A Föld nővére
A Nap látszólagos mozgása az égbolton
Körülöttünk forog a világ
A magnitúdó (égitestek relatív, látszó és abszolút fényessége)
Mennyivel fényesebb az egyik csillag? Megmondja a magnitúdóskála.
SzuperHold, SzuperMars
Bombasztikus elnevezések
Holdfogyatkozás
Besötétítjük!
Üstökösök
A szabad szemmel megfigyelhető leglátványosabb, időszakos égi jelenségek
A sziderikus és szinodikus periódusidő
Már a nap se mindig 24 óra?
Miért nem látjuk sosem a Hold túlsó oldalát?
Az árapályerők nem tűrik az eltéréseket; hanem a körpályás kötött keringést erőltetik

97. Csillagok, csillagfejlődés

A Hertzsprung-Russell-diagram (HRD)
Amikor egyetlen grafikonon ábrázolták az összes ismert csillagot, azonnal rendet vágtak az őrült sokaságban
A csillagok lényege a főágon: a hidrogén→hélium fúzió
Akiket az éjszakai égboltra pillantva látunk
A csillagok állapotjelzői
Mi minden szerepel a csillagok személyi kartonján?
A csillagok élete a főág után: egy utolsó nagy dobás és kimúlás
Hol lassú agónia, hol egy kemény rúgkapálás a végére
Vörös törpék
Nem kommunista pártvezérek...
Csillag születik
Egy igazi valóságshow
Planetáris ködök
A legelbűvölőbb csillagászati objektumok
Barna törpék
Épphogy csak csillagok, de sokan megbújnak az űr sötétjében. Persze nem is barnák.
Fehér törpék
Kicsik, forrók, de nagyon sokáig húzzák

98. Kozmológia

A "standard gyertyák"; a PL periódus-fényesség reláció
Más égi gyertyák (cefeidák és RR Lyrae típusú változócsillagok
A Hubble-féle tágulási törvény
- Minden csak tágul meg tágul!? Hát hová lesz így a világ!?
A vöröseltolódás, kékeltolódás
Nemcsak a Doppler-effektus miatt

99. Űrkutatás

103. Fizikatörténet

A ptolemaioszi bolygópályák
Excenter, deferens, epiciklus, ekváns

108. Vektorok

Egy vektor valakire merőleges komponensének előállítása
Lejtőhöz, centripetális erőhöz, Lorentz-erőhöz jól jön

109. Trigonometria (szinusz)

Speciális derékszögű háromszögek (a 30°/60°-os és a 45°-os)
Amikor még nincs szinusz, koszinusz, addig van félszabályos és félnégyzet

112. LaTeX

LaTeX kódok (tutorial)
A tudományos publikációk "nyelve", ezért egyáltalán nem haszontalan