85. Atomfogalom, 19. sz-i anomáliák

Az ókori atomfogalom
Démokritosz, a keresztapa
A Prout-hipotézis
Amikor a feltételezés túlságosan (100 évvel) megelőzi a korát
A szilárd anyagok mólhője
Amikor a Dulong-Petit-szabály lefagy
A gázok vonalas színképe
Érthetetlen kis csíkok mindenütt
A Balmer-formula és a Rydberg-formula
Egy svájci középiskolai fizika tanár beírja magát a tudománytörténetbe
A hőmérsékleti sugárzás
Amikor az uralkodó elméletek teljesen csődöt mondanak, de aztán Planck elhárítja az "ultraibolya-katasztrófát"
A Mengyelejev-féle periódusos rendszer
Rendet vágott az anyagok sokféleségében
Kristályszerkezet változásainak modellje
Diszlokációk, vakanciák szüntelen vándorlása
Az igazi háttérhatalom
Nem elég, akik eddig voltak!?