88. Atommodellek

A Thomson-féle atommodell
Az első "igazi" atommodell
A Lenard-féle atommodell
Az első szóráskísérlet
A Rutherford-féle atommodell
A "Naprendszer-modell"
A Bohr-modell
Az átlépés a klasszikus fizikából a modern fizikába
A de Broglie-hipotézis, anyaghullámok
Utólag csak egy nyilvánvaló lépés, de Nobel-ídjat ért
A kvantummechanikai atommodell
Az elektronfelhő leírója, a teljesség igényével
A Pauli-féle kizárási elv (Pauli-elv)
Nélküle nem lehetnének atomok!
A kémiai kötések fajtái az elektronegativitás szerint
Mint egy házasságban: a különbségek mértéke és az átlagos érték nagy vonalakban eldönti a viszonyt
Kvantumfizikusok macskái
Schrödinger macskáján túl
(Kvantum)állapotok szuperpozíciója kutyánál
Egyszerre leledzik a lehetséges állapotaiban
Heisenberg sírhelye
Csak stílusosan
Schrödinger micsodája
Amikor a kvantummechanika világképe ellentmond a hétköznapi tapasztalatoknak
Nem érted Schrödinger macskáját? Most elmagyarázza Anzselika Habpatron!
Ha másodpercek alatt meg akarod érteni a bonyolult dolgokat